пРОЕКТ фИЛИП

Свържете се с нас

Бог ни даде святото Си Слово, да бъде наша вечна и непреходна пътеводна светлина. Библията все още е толкова безпогрешна и вдъхновена от Бог, колкото преди хиляди години. За нас тя е актуален авторитет и ръководи нашата вяра и нашите действия.

Цели на проекта Филип:

 • Помощ в споделяне на Благата вест и запознаване с Бог и Неговото Слово;
 • Израстване на новоповярвалите чрез изучаване на библейските истини;
 • Предоставяне на голям набор от разбираеми материали за изучаване на Библията;
 • Стартиране на малки групи и подпомагане на тяхното ръководене.

Условия:

 • Материалите се предоставят безплатно;
 • Материалите са за изучаване, а не за раздаване;
 • Изисква се отчетност и обратна връзка;
 • Материалите са предназначени за работа в група с водач.

Материали за деца:

Светлето Благовестие с помощта на някол-ко цвята, за най-малките (2-5 год.)

Анди – малкото лъвче 25 урока за 5-10 годишни деца, които съдържат игри и забавни занимания.

Търсачите, 1-ва и 2-ра част – по 6 урока, за 9-12 годишни деца. Включва интересни истории и реални проблеми, с които децата се сблъскват ежедневно.

При завършване всяко дете получава на преференциална цена: Детска Библия, Нов Завет или джобна Библия.

Материали за възрастни:

Кой е Бог – Първи стъпки в познаването на Благата вест.

Божият план за човека – Запознаване с основните библейски истории.

Грижата на Исус за жените – 9 урока, които разглеждат теми от ежедневието на всяка жена, през погледа на Божието Слово.

Поредица за Исус Христосзадълбочен преглед на личността на Исус, разкрита в евангелията:

 • Портрети на Исус;
 • Притчите на Исус;
 • Лични срещи с Исус;
 • Исус, страдащият служител.

Открий истинските мир, радост и цел надграждане на основните биб-лейски истини с цел установяване на лично взаимоотношение с Бог.

Практическо библейско учение – 12 урока за задълбочено изучаване на Библията и основните библейски доктрини.

При завършване участниците получават на преференциална цена Нов Завет, Библия или Учебна Библия “Живо Слово”.

Ако желаете да се свържем с вас, за да получите безплатно материали по проекта Филип, моля да попълните формата отдолу и да впишете, че желаете мостри по проекта Филип.