Закупувайки от нашите продукти с кауза, Вие подкрепихте постигането на целите на Фондацията! Заедно ние допринасяме за просвещението на обществото и възпитанието му в духа на изконните български добродетели и традиционната християнска духовност и добротворството.

С Вашата помощ:

– Божието Слово достига безплатно до хиляди българи;

– Стартират се програми за изучаване на Библията в цяла България;

– Провеждат се обучения за християнско духовно израстване.

Благодарим Ви!