УЧЕБНИЦИ ПО РЕЛИГИЯ – БЛАГОНРАВИЕ (по програма на МОН)

За да разгледате всеки учебник, натиснете долу вдясно под всеки един от тях. (toggle fullscreen)

Учебник по Религия за 1-ви клас

Учебник по Религия за 2-ри клас

Учебник по Религия за 3-ти клас

Учебник по Религия за 4-ти клас

Към всеки от учебниците има учебна тетрадка и книга за учителя. Можете да изтеглите книгата за учителя тук:

Книга за Учителя 1 клас

Книга за Учителя 2 клас

Книга за Учителя 3 клас

Книга за Учителя 4 клас

Заповед Одобрение Учебници Благонравие

Заповед МОН Учебник 4-ти клас