Издателската дейност на фондация Библейска лига датира още от основаването ѝ през 1995 г. Потребността от духовно обновление на народа ни по онова време беше огромна. Атеистичният комунистически режим беше успял да заличи вярата от сърцата на хората. Цареше пълен духовен мрак и липса на знание за Бога. Едно цяло поколение беше лишено от Божието Слово. Затова нашата първа задача беше да преиздадем Библията от 1924 г., ревизирано издание на първия ѝ превод на новобългарски език. Този превод излиза за първи път от печат през 1871 г. в Цариград и е дело на български възрожденци и чужди мисионери, между които се открояват имената на П.Р. Славейков, Марин Дринов, Константин Фотинов, Христодул Сичан-Николов, мисионерите Елайъс Ригс и Доктор Лонг (известен като Славейковата Библия). През месец май 1995г. дойдоха първите Библии с тираж от 25 000 броя, които се изчерпаха само за няколко месеца. И така, 25 години по-късно са разпространени над 330 000 Библии, 170 000 Нови завета и близо 100 000 Детски Библии.

Създадохме свое ревизирано издание, с цел да бъдат премахнати доколкото е възможно архаичната лексика и синтактични структури на цариградското издание, като се запази автентичността на първоначалния превод. Така през 2001 г. излезе от печат както цялата Библия, така и отделно Новият завет. И двете издания са препечатвани многократно. В годините към издателската ни дейност добавяхме и други произведения – материали за изучаване на Библията, детски Библии. Всички наши издания са насочени към познаване и разбиране на Божието Слово, задълбочаване на християнската вяра и просвещение. Всички заглавия са на ваше разположение. Изборът е ваш.