Отхвърленият месия

4.00лв.

Автор

Венцислав Стойков

Описание

Изданието съдържа нов превод на Евангелието според Йоан от старогръцки на български език, направен от Венцислав Стойков. Преводът цели да предаде текста на Евангелието на ясен, разбираем и съвременен език. В изданието са публикувани и много от обяснителните бележки и кратки студии, също написани от автора, които допълнително разясняват библейския текст.

Продукт с кауза

Категория:
X
Отхвърленият месия