Учебник по Религия – Благонравие 2-ри клас

6.00лв.

Учебникът по Религия – Благонравие за 2-ри клас е одобрен от МОН със заповед РД 09-1512/14.07.2020 г. и е в списъка на МОН по предмет религия за учебната 2022/2023 година. Към него има и учебна тетрадка, която може да се поръча отделно.
Учебникът е част от нашите учебници и учебни тетрадки по Религия – Благонравие от 1-ви до 4-ти клас.
Обучението по нашите учебници ще помогне на децата да се срещат с основни и непреходни добродетели, да развият морална чувствителност и адекватна ценностна ориентация. Главните герои в учебниците – Мила и Благо – ще помогнат на своите връстници да намерят отговори на въпроси, свързани с поведението им в ежедневието, и да извлекат практични уроци за достоен живот. Темите, които се разглеждат, ще допринесат за по-доброто разбиране на индивидуалността и ценността на всяко човешко същество, за развиване на способност за етична преценка и изграждане на качества, основани на общочовешки добродетели.
Децата във втори клас ще научат за състраданието и милосърдието, за добротата и задълженията, за уважението и почитта, за любовта към ближния в християнството. Уроците са представени от авторите чрез увлекателен преразказ на библейски и други истории, разкриващи изброените добродетели.
Размери:
215 x 279 x 3 mm
Брой страници: 67
X
Учебник по Религия – Благонравие 2-ри клас